Publicerad: 13 mars 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Aktuellt om e-handel och e-fakturering; Fokus på prak- tiskt införandeCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Wiss-Holmdahl
  • Löpnummer/utgåva
    08:23

Sidfot