Publicerad: 21 januari 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbete efter 65 års ålder — vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser?Cirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    08:13

Sidfot