Publicerad: 22 maj 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2008 nr 39 angående rätt till ersättning vid ledighet för att uppfylla arbetstidslagens reglering av dygnsvilaCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    08:35

Sidfot