Publicerad: 22 maj 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2008 nr 39 angående rätt till ersättning vid ledighet för att uppfylla arbetstidslagens reglering av dygnsvilaCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    08:35

Sidfot