Publicerad: 28 maj 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbeteCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eva Thulin Skantze
  • Löpnummer/utgåva
    08:40

Sidfot