Publicerad: 9 juli 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid folk- högskolaCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe Pär Ödman
  • Löpnummer/utgåva
    08:53

Sidfot