Publicerad: 19 juni 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Kommunalt vårdnadsbidrag. EG-rättens betydelse för handläggning m.m.Cirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellinor Englund
  • Löpnummer/utgåva
    08:51

Sidfot