Publicerad: 21 april 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Nya regler för att trygga tillgången till vård för intagna på anstalt och institutionCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hasse Knutsson
  • Löpnummer/utgåva
    08:31

Sidfot