Publicerad: 16 juni 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbeteCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sara Kullgren Malin Looberger
  • Löpnummer/utgåva
    08:49

Sidfot