Publicerad: 10 oktober 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhetKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Phia Moberg Maria Dahlberg
  • Löpnummer/utgåva
    08:71

Sidfot