Publicerad: 10 april 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Samordning av inkomster till aktiebolag med viss- tidspension eller särskild avtalspension 2008-04-10 1 (2) CIRKULÄR 0Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Åhlin
  • Löpnummer/utgåva
    08:28

Sidfot