Publicerad: 17 oktober 2008

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel är ersatt av 10:27.

Visa det här daterade cirkuläret

Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedelKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    08:72

Sidfot