Publicerad: 24 augusti 2009

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2009 nr. 4 angående avstängning och stadigvarande förflyttning på grund av samarbetsproblemCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sara Kullgren
  • Löpnummer/utgåva
    09:49

Sidfot