Publicerad: 12 juni 2009

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Avtal om skolkopiering läsåret 2009-2010 är ersatt av 10:40.

Visa det här daterade cirkuläret

Avtal om skolkopiering läsåret 2009-2010Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Malin Annergård Pierrou
  • Löpnummer/utgåva
    09:34

Sidfot