Publicerad: 4 december 2009

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhet är ersatt av 18:46.

Visa det här daterade cirkuläret

Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhetKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Reuterfors-Mattsson
  • Löpnummer/utgåva
    09:75

Sidfot