Publicerad: 3 november 2009

Cirkulär - viktig information från SKL

Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjuk- vården och socialtjänstenCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Pernilla Krusberg
  • Löpnummer/utgåva
    09:66

Sidfot