Publicerad: 12 maj 2009

Cirkulär - viktig information från SKL

Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och till möj- lighet att tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall som rör hemtjänstinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagenCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellinor Englund
  • Löpnummer/utgåva
    09:29

Sidfot