Publicerad: 26 oktober 2009

Cirkulär - viktig information från SKL

Nya regler för skyddsombud 2009-10-26 1 (4) CIRKULÄR 0Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ragnar Kristensson
  • Löpnummer/utgåva
    09:64

Sidfot