Publicerad: 26 juni 2009

Cirkulär - viktig information från SKL

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående - ändring i SoLCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Jennbert
  • Löpnummer/utgåva
    09:43

Sidfot