Publicerad: 25 maj 2010

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2010 nr 35 om avräkning av semesterdagar då arbetstagaren har rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning enligt föräldraledighetslagen. Också fråga om vilka preskriptionsregler som ska tillämpas.Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göra Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    10:36

Sidfot