Publicerad: 29 juni 2010

Cirkulär - viktig information från SKL

Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheterCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Leckström
  • Löpnummer/utgåva
    10:45

Sidfot