Publicerad: 9 mars 2010

Cirkulär - viktig information från SKL

Hyresförvärvslagen upphävd och bostadsförvaltningsla- gen skärpt; Förslag att upphäva förköpslagenCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Lefwerth
  • Löpnummer/utgåva
    10:17

Sidfot