Publicerad: 8 juli 2010

Cirkulär - viktig information från SKL

Komplettering av bidragsvillkor för fristående verksam- heter – Reviderad 11 augusti 2010Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mona Fridell
  • Löpnummer/utgåva
    10:50

Sidfot