Publicerad: 12 november 2010

Cirkulär - viktig information från SKL

Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2011Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Pia Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    10:68

Sidfot