Publicerad: 23 november 2011

Cirkulär - viktig information från SKL

Hyreshöjning fr.o.m. 2012-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jonas Hagetoft
  • Löpnummer/utgåva
    11:50

Sidfot