Publicerad: 24 oktober 2011

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige är ersatt av 14:57.

Visa det här daterade cirkuläret

Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktigeKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Emilia Danielsson
  • Löpnummer/utgåva
    11:45

Sidfot