Publicerad: 27 november 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2013Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Löpnummer/utgåva
    12:63

Sidfot