Publicerad: 28 maj 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 12 - med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 12Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Schaller, Ann-Charlotte Ohlsson
  • Löpnummer/utgåva
    12:25

Sidfot