Publicerad: 26 november 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB) 2012-11-26 1 (1) CIRKULÄRCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    12:57

Sidfot