Publicerad: 11 januari 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 2012-01-11 1 (19) CIRKULÄRCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellinor Englund
  • Löpnummer/utgåva
    12:2

Sidfot