Publicerad: 29 augusti 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Lagändring i socialförsäkringsbalken samt överenskommelse om ändring i Allmänna bestämmelserKontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    12:43

Sidfot