Publicerad: 13 december 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)



Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    12:70

Sidfot