Publicerad: 28 maj 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor



Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jeanette Hedberg Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    12:22

Sidfot