Publicerad: 28 september 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Preliminära utfall av 2013 års kommunala utjämningssy- stem och LSS-utjämningCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Folkesson
  • Löpnummer/utgåva
    12:45

Sidfot