Publicerad: 14 juni 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m.m.Cirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Siv Stjernborg m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    12:27

Sidfot