Publicerad: 30 maj 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Sotningsindex 2012 är ersatt av 13:29.

Visa det här daterade cirkuläret

Sotningsindex 2012Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Markus Planmo
  • Löpnummer/utgåva
    12:23

Sidfot