Publicerad: 23 mars 2012

Cirkulär - viktig information från SKL

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och LandstingCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Lilja Qvarlander
  • Löpnummer/utgåva
    12:12

Sidfot