Publicerad: 15 november 2013

Cirkulär - viktig information från SKL

Hyreshöjning fr.o.m. 2014-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Magnus Kristiansson
  • Löpnummer/utgåva
    13:58

Sidfot