Publicerad: 19 augusti 2013

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Interimsavtal om skolkopiering är ersatt av 14:3.

Visa det här daterade cirkuläret

Interimsavtal om skolkopieringKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    J. Henrik Bergström
  • Löpnummer/utgåva
    13:39

Sidfot