Publicerad: 10 juni 2013

Cirkulär - viktig information från SKL

Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser för fritidshus senast den 1 januari 2015 samt vikten av att kommunen uppdaterar lägenhetsregistretCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Leckström Edith Ringmar
  • Löpnummer/utgåva
    13:28

Sidfot