Publicerad: 16 september 2013

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 13) med Brandmännens Riksförbund och Svenska Kommunal- arbetarförbundetGäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jesper Neuhaus
  • Löpnummer/utgåva
    13:46

Sidfot