Publicerad: 12 juni 2013

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Sotningsindex 2013 är ersatt av 14:11.

Visa det här daterade cirkuläret

Sotningsindex 2013Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Fredric Jonsson
  • Löpnummer/utgåva
    13:29

Sidfot