Publicerad: 17 september 2013

Cirkulär - viktig information från SKL

Timbelopp för personlig assistans enlig SFB år 2014Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Peter Sjöquist
  • Löpnummer/utgåva
    13:47

Sidfot