Publicerad: 2 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKL

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2015



Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Löpnummer/utgåva
    14:48

Sidfot