Publicerad: 20 februari 2014

Cirkulär - viktig information från SKL

Ett nytt beräkningssätt införs i Allmänna bestämmelserCirkulär

Bilagor

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jeanette Hedberg och Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    14:9

Sidfot