Publicerad: 16 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKL

Det här cirkuläret ersätter 11:45.

Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktigeCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Emilia Danielsson
  • Löpnummer/utgåva
    14:57

Sidfot