Publicerad: 4 juni 2014

Cirkulär - viktig information från SKL

Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglovCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna-Bie Agerberg
  • Löpnummer/utgåva
    14:21

Sidfot