Publicerad: 5 september 2014

Cirkulär - viktig information från SKL

Det här cirkuläret ersätter 13:68.

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelserCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulrika Wallén, Per Gradén, Alexandra Wåhlstedt, Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    14:34

Sidfot