Publicerad: 19 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKL

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploate- ringsavtal



Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Olof Moberg
  • Löpnummer/utgåva
    14:46

Sidfot