Publicerad: 18 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKL

Gävle tingsrätts dom i mål T 1631-13, avskedad ambulanssjuksköterskaCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tommy Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    15:5

Sidfot