Publicerad: 30 december 2015

Cirkulär - viktig information från SKL

Det här cirkuläret ersätter 2006:18.

Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och ungdomar som är placerade eller vistas i annan kommunCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ann Sofi Agnevik, Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    16:2

Sidfot